Lasse Dybdahl - wildlife photographer

13. jun. 2014

Elgokse (Alces alces) Moose


Elgokse som beiter i enga

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar