Lasse Dybdahl - wildlife photographer

12. jun. 2014

Rågeit i villengen.


Rågeit som går å beiter ute i en villeng sammen med en Elg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar