Lasse Dybdahl - wildlife photographer

6. okt. 2014

Røy ( Tetra urogallus ) Western Capercaillie.

Røy fra de dype skoger. Bildet er tatt i svensk Finnskog.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar