Lasse Dybdahl - wildlife photographer

9. okt. 2014

Fullmåne i øst og solnedgang i vest.


Fullmåne i øst og solnedgang i vest tatt med få minutters mellom rom. Kjerringhøgda i Østmarka.